جولای 11, 2018
فلج نگاه

فلج نگاه چیست؟

فلج نگاه (Gaze Palsy) وقتی انسان جسم ثابتی را مشاهده می کند، […]