درمان سردردهای مزمن

متخصص مغز و اعصاب دکتر مغز و اعصاب پزشک مغز و اعصاب

درمان سردردهای مزمن با تزریق آمپول بوتولینوم توکسین (AMP. DYSPORT OR AMP BOTOX)

سردردهای مزمن عصبی یا میگرنی که به هیچ درمان دارویی خوراکی جواب نمی دهند با تزریق آمپول به عضلات سر که با سوزنهای باریک انسولین نجام میشود بین 70 تا %100 بهبود می یابد.
اثر آن دو هفته بعد ظاهر می شده و 12 تا 16 هفته حدودا باقی خواهد ماند.
تزریق درد مختصر قابل تحمل دارد و بطور سرپایی انجام می شود و آمادگی خاصی نمی خواهد.