تست نوار مغز طولانی مدت همراه با ویدیو : (Long-term video-EEG Monitoring)

متخصص مغز و اعصاب دکتر مغز و اعصاب پزشک مغز و اعصاب

تست نوار مغز طولانی بسیار ارزشمند است که از بیمار به مدت طولانی چندین ساعت نوار مغز تا 24 ساعت همراه با نوار قلب گرفته میشود و در تمام این مدت از بیمار فیلم برداری نیز میشود. در حین تست در صورت وقوع حمله حملات بیمار نیز مورد بررسی و باز بینی قرار میگیرد.
22 تا الکترود به سر بیمار و2 یا 3 تا الکترود نوار قلب به سینه بیمار توسط یک دستگاه پرتابل وصل میشود . در حین تست بیمار به فعالیتهای روزمره مثل غذاخوردن خوابیدن تلویزیون دیدن و… ادامه میدهد و امواج مغز در اطاق دیگرتوسط تکنسین در حال بررسی است که تمام این داده ها بعدا توسط متخصص مغز و اعصاب دیده شده ومورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
این تست درتشخیص تمام حملات اختلال هشیاری که نوار مغز معمولی کمکی به تشخیص نکرده است بسیار کمک کننده است .
در تشخیص بیمارانی که یدلیل نامعلومی به کما رفته اند در آی سی یو و بخش های مراقبت ویژه نیز کمک کننده است.
ممکن است حهت بررسی حملات بیمار در طول تست داروهای بیمار کم شود یا اقداماتی مثل تندتند نفس کشیدن انجام شود تا بیمار در حین تست حمله کند.

بیماران زیادی هستند که علیرغم دریافت داروهای ضد صرع هنوز حملات متعدد، اختلالات بینایی و غیره دارند. این تست جهش تشخیص و کمک به این بیماران انجام میشود و همچنین روشی است برای انتخاب بهترین دارو برای صرع بیمار.

آمادگی برای تست :
سر بیمار بخوبی شسته شده باشد.
لباس راحتی به تن داشته باشد.
تمامی عکسهای بیمار به همرا ه بیمار باشد.