انديكاسيون هاي نوار مغز طولاني مدت همراه با ويديو

انديكاسيون هاي نوار مغز طولاني مدت همراه با ويديوReviewed by Admin on Jul 11Rating: 4.0اين تست بسيار ارزشمند است و كمك شاياني به بيمار و پزشك جهت تشخيص و درمان حملات اختلال هشياري ميكند.

انديكاسيون هاي نوار مغز طولاني مدت همراه با ويديو
(Long term video & EEG monitoring-LTM)
اين تست بسيار ارزشمند است و كمك شاياني به بيمار و پزشك جهت تشخيص و درمان حملات اختلال هشياري ميكند.
در اين تست بيمار در بخش LTM بستري شده و داروهاي بيمار قطع شده تا بيمار حمله كند تا حمله ديده شود.
و فيلم حملات بدقت توسط نرس و پزشك مربوطه بازبيني ميشود.
و در موارد زير پيشنهاد ميشود انجام شود :

١-تمام حملات اختلال هشياري مكرر كه ماهيت آنها مشخص نميباشد.كه ميتواند علل غير صرعي مانند قلبي و يا روحي رواني باشد
.
٢-كليه حملاتي كه عليرغم مصرف داروهاي ضد صرع به ميزان كافي كنترل نميباشد

٣-جهت نعيبن نوع تشنج جهت مصرف داروي مناسب ضد صرع
بعضي از انواع صرع با داروهاي ضد صرع بدتر ميشوند.

٤-جهت تعيين كانون صرعي در بيماران مبتلا به صرع صعب العلاج جهت عمل جراحي صرع

آمادگی برای تست :
سر بیمار بخوبی شسته شده باشد.
لباس راحتی به تن داشته باشد.
تمامی عکسهای بیمار به همرا ه بیمار باشد.