جولای 17, 2018

مغز و چپ دستي

برای سالیان متوالی افراد چپ دست مورد بی مهری عامه مردم بودند. […]