ژوئن 25, 2018
فلج

انواع ضعف و فلج در اندام ها

نماهای گوناگون ضعف و فلج که اغلب در اندامها مشاهده می گردند، […]