جولای 1, 2018
افتادگی پلک

افتادگی پلک

افتادگی پلک در پتوز بیمار نمیتواند پلک خود را به سمت بالا […]