تأثیر ضربه به سر و پدیداری نبوغ ناگهانی!

تأثیر ضربه به سر و پدیداری نبوغ ناگهانی!Reviewed by Admin on Jul 8Rating: 4.0تأثیر ضربه به سر

جیسون پاژت، یک فروشنده معمولی مبل، در شهر تاکوما در ایالت واشنگتن بود. او فاقدِ تحصیلات عالیه بوده، و به ریاضیات علاقه ای نداشت. در سال ۲۰۰۲، هنگامِ خروج از یک بار، توسط دو نفر مورد حمله قرار گرفت و دچار ضربه شدید مغزی (کانکاشن) شد. روزِ بعد، پس از بهبودی نسبی در بیمارستان ، متوجه شد که بنوعی دید ِ هندسی پیدا کرده، و قابل به درک مفاهیم پیچیده ریاضی و فیزیک می باشد . او می توانست جزییات ِ شکلهای پیچیده هندسی، از پدیده رنگین کمان تا جریان آب در یک لوله را، ببیند. به نظر میرسد که ضربه مغزی باعث فعال شدن «قسمت ریاضیات» مغز او شده بود. این نمود، یکی از موارد نادر پدیده ای است که از افراد ِ مشمول آن، با عنوانِ «نابغه های اکتسابی savant» یاد می شود که پدیداری و یا نمود چنین توانایی بیکباره در آنها، به سبب ِ ضربه مغزی ایجاد می شود. تاکنون مواردی هم گزارش شده، که افراد بعد از وارد شدنِ ضربه مغزی به آنها، و یا دچار شدن به بیماریهای مغز، در موسیقی و یا هنر از خود نبوغ نشان داده اند. آقای پاژت اعتراف کرده بود که در دبیرستان، حتی با سطح ابتدایی ریاضیات مشکل داشته و برای گذراندن امتحانات ریاضی تقلب میکرده، و به همین دلیل، هیچ آموزشی در مورد فرمولهای ریاضی فرانگرفته بود.

تأثیر ضربه به سر و پدیداری نبوغ ناگهانی

تأثیر ضربه به سر و پدیداری نبوغ ناگهانی

بعد از ضربه مغزی، او شروع به کشیدن اشکال هندسی پیچیده کرد، مثلا دایره ای را کشید که در اثر تداخل چندین مثلث ایجاد میشد و به اینطریق ایده «عدد پی Pi، که نسبت محیط دایره به قطر آن است» را، نشان داد. او به توصیه یک پروفسور ریاضیات، چند واحد دانشگاهی برداشت، که با فرمولهای ریاضی آشنا شود. اکنون آقای پاژت یک تئوریسین ریاضی است.
دکتر بریت بروگارد مغز آقای پاژت را با دستگاه ام آر آی کاربردی مورد مطالعه قرار داد. در هنگام محاسبات ریاضی، نیمکره چپ او مخصوصا در نواحی لوبهای آهیانه، پیشانی و گیجگاهی فعالیت بیشتری نشان می داد. سپس برای اینکه مشخص شود کدامیک از این مناطق باعث نبوغ او شده اند، این مناطق را با دستگاه تولید مغناطیس (transcraial magnetic stimulation) تحریک کرد. هنگامیکه منطقه لوب آهیانه چپ را تحریک کرد، آقای پاژت، قابلیت محاسبات ریاضی را برای چندین دقیقه از دست داد. به این ترتیب معلوم شد، که این منطقه (لوب آهیانه چپ)در اثر ضربه مغزی وارده شده به وی، فعال و باعث بروز ِ این توانایی ِ فوق العاده شده است.
تعداد افرادی که بعد از ضایعات مغزی، قابلیت های جدیدی بروز داده اند بسیار نادر است، ولی این پدیده، به ما نشان داده که مغز ما قابلیتهای زیادی دارد که در حالت معمولی، ما آنها را مهار کرده ایم. به اینترتیب، دکتر بریت بروگارد، با تحریک مغناطیسی مناطق مختلف مغز، قادر به آشکار کردن مهارتهای گوناگون ِ هنری و ریاضی در افراد، برای کوتاه مدّت شده است. در یکی از بیماریهای نادر مغزی بنام ِ «دمانس فرونتو تامپورال» که در اثر ِآن بیمار قدرت تکلم را از دست میدهد، با تحریک ِ منطقه خاصی از مغز، بیمار به گونه ای اعجاب بر انگیز، مهارتهای جدیدی مانند توان ِ نقاشی کردن از خود نشان داده است . البته ضربه مغزی آقای پاژت، مشکلی هم برای او ایجاد کرده است، به اینصورت که وی دچار ِ اضطراب شدید شده، امّا کماکان، یافتن مهارت ِ جدید، برای او بسیار لذت بخش بوده است!