مغز انسان و پدیده دست ‌ِ ناشناس

جولای 19, 2018
در کارکرد مغز انسان، نیمکره راست اندامهای طرف چپ را کنترل کرده، و در شناخت الگوها و فضای اطراف نقش دارد ، و نیمکره چپ، اندامهای طرف راست را کنترل کرده و نقش بیشتری را در زبان، و تجزیه و تحلیل دارا می باشد.

مغز انسان و پدیده دست ‌ِ ناشناس

«کارن بیرنی» در سن ۱۰ سالگی دچار بیماری صرع شد. بیماریِ وی، […]