جولای 12, 2018
فعالیت مغز تا 10 دقیقه پس از مرگ ثبت شده است

فعالیت مغز تا 10 دقیقه پس از مرگ ثبت شده است !

سال گذشته پزشکان کانادایی در بخش مراقبت‌های ویژه به مورد بسیار عجیبی […]