متخصص مغز و اعصاب دکتر مغز و اعصاب پزشک مغز و اعصاب دکتر عباسیون

تستی است که در آن امواج مغزی بوسیله گذاشتن 22 الکترود بررسی میشود. تست بدون درد است و حدودا نیم ساعت طول میکشد.
نوار مغز در تشخیص بیماریهایی مثل صرع و هر گونه اختلال هشیاری و میگرن و… میتواند کمک کننده باشد.

آمادگی برای تست:

سر تمیز باشد.
بیمار شب قبل کم خوابیده باشد.